اندیکاتور بیولوژیک

اندیکاتور های بیولوژیک ابزارهایی بسیار قدرتمند و قابل اطمینان جهت صحه گذاری عملکرد دستگاه های استریل کننده می باشد که از کاربردی شدن آن ها در آزمایشگاه های تحقیقاتی، تشخیص طبی، صنایع غذایی و دارویی بیش از چند دهه نمی گذرد. این ابزارهای زیستی امروزه به بخش لاینفک کنترل کیفیت سیستم های استریلیزاسیون تبدیل شده اند به طوری که استفاده از آن ها به صورت هفتگی یک الزام بوده و تمام مراکز تولیدی نیز می بایست به ازای هر سری تولید یک بار از این ابزار استفاده نمایند. اندیکاتورهای شیمیایی هر چند ابزارهای مفیدی هستند ولی به لحاظ فنی قابل جایگزینی با اندیکاتورهای بیولوژیک نبوده و حیطه کاربردی مستقل خود را دارند.

هیچ محصولی یافت نشد.